Imprimeix

Les mesures de protecció dels animals urbans de Tarragona i del seu terme municipal cal que es fonamentin en base al respecte, la convivència responsable entre persones i animals, l'esterilització i l’atenció veterinària bàsica, el foment de l’adopció davant de la compra, les polítiques de sensibilització i d’educació i, en el seu cas, la denuncia i la sanció.

 

Des d'ARA-Tarragona, ens coordinem amb organitzacions i associacions per la defensa dels drets dels animals, per a posar l'accent sobre la necessitat urgent que tenim com a societat de prendre decisions sobre el benestar animal i per un millor progrés moral i legislatiu.

 

Us convidem a llegir les nostres propostes amb el compromís de convertir-les en una realitat.

 

 

Propostes

Creació d’una Oficina Municipal de Protecció dels Animals.

 

Redacció d'una Ordenança Municipal específica sobre Protecció Animal, i/o compromís d’aplicar, en el seu cas, les ordenances aprovades que satisfacin els punts del present programa.

 

Establiment de noves condicions per a l’adjudicació de la concessió de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Tarragona i extinció la concessió de manera immediata en cas d’incompliment, a fi de vetllar per la seguretat, l’atenció i el bon estat de salut dels animals que hi habitin, tan físic com psíquic.

 

Creació d'una oficina pública d'adopcions felines i canines amb convenis de col·laboració amb les entitats animalistes.

 

Formació als adoptants sobre drets i deures, atenció veterinària bàsica i tinença responsable, per tal d’obtenir un carnet d’adoptant.

 

Formació obligatòria per aquelles persones i/o centres responsables d’animals.

 

Redacció d’un protocol de recollida que vetlli per la seguretat dels animals abandonats o que estiguin sols a la via pública que es durà a terme únicament per la Policia Local o pels llacers municipals i que en garantirà una primera assistència veterinària si és necessari.

 

Denúncia des de les entitats municipals de qualsevol incompliment del Codi Penal del que se’n tingui coneixement. Establiment d’una via de comunicació directa entre veterinaris, associacions animalistes i l’Ajuntament per facilitar-ne la denúncia.

 

Creació d'un registre municipal de maltractadors d'animals que hagin estat sancionats administrativament o condemnats judicialment per aquest fet. Les persones incloses en aquest registre tindran prohibit tenir sota la seva responsabilitat o en el seu nucli de convivència a qualsevol animal viu.

 

Formació específica de la Policia Local en qüestions de maltractament animal i en polítiques de protecció animal aplicables a nivell municipal.

 

Implantació efectiva del projecte sobre colònies felines en col·laboració amb les associacions i els voluntaris a nivell particular, que garanteixi l’adequada atenció als animals i la convivència amb els veïns.

 

Destinar una partida pressupostària per a les despeses de captura, logística, esterilització i atenció veterinària bàsica dels animals de les colònies felines.

 

Implantació d’un carnet d’alimentador de colònies felines i formació gratuïta, en col·laboració amb les associacions animalistes, el col·lectiu veterinari i la Policia Local.

 

Desinfecció i neteja de les zones on hi hagi colònies felines i establiment de punts específics on dipositar els aliments i on els animals puguin fer les seves necessitats, amb l’objectiu d’una convivència responsable entre persones i animals.

 

Creació d'una Unitat Mòbil d‘Esterilització (UME) per als felins.

 

Adopció d’un conveni de col·laboració amb els centres veterinaris per a subvencionar part del cost els serveis prestats a les persones amb carnet d'adoptant i a les associacions animalistes acreditades.

 

Interlocució directa entre representants de l’Ajuntament i les entitats animalistes a través de la Oficina Municipal de Protecció dels Animals.

 

Les persones amb risc d'exclusió social, les dones maltractades, o les persones que viuen en residències per a la tercera edat, no podran ser discriminades pels centres públics per voler-hi accedir amb el seu animal, sempre que es garanteixi la seguretat dels usuaris i professionals del centre i s’adoptin les mesures d’higiene pertinents.

 

Programes educatius per fomentar la tinença responsable d’animals (esterilització, obligatorietat del xip, vacunació, atenció veterinària i convivència).

 

Projectes públics per tal de fomentar les adopcions, en detriment de la compravenda d’animals.

 

Programes per a la promoció del voluntariat animalista entre els ciutadans.

 

Promoure convenis entre associacions de paràlisi cerebral, associacions de malalts amb depressió i associacions de persones en risc d’exclusió, entre d’altres, per a dur a terme teràpies i activitats amb els animals de la protectora municipal.

 

Programes i xerrades a les escoles i instituts sobre protecció animal, que impliquin als alumnes i als seus pares.

 

Implantació del xip obligatori amb càrrec al propietari en gossos, gats i fures recollits per la Policia Local o que arribin als centres municipals d’acollida, com a condició de retorn de l’animal.

 

Proporcionar una primera atenció veterinària als animals “exòtics” recuperats i facilitar-ne el trasllat a un centre especialitzat adequat per tal que se’n puguin fer càrrec.

 

Proporcionar una primera atenció veterinària a cavalls i animals “de granja” recuperats i facilitar-ne el trasllat a un centre especialitzat adequat per tal que se’n puguin fer càrrec.

 

Control ètic de la població de coloms en col·laboració amb associacions animalistes per tal que el sacrifici sigui la última opció. Instal·lació de colomers ecològics.

Reservar espais a les platges per accedir-hi amb els gossos, degudament subjectats pel seu propietari.

 

Regular l’accés dels propietaris amb gossos en els autobusos de la xarxa municipal, tot i que sempre en espais reservats al final de l’autobús i limitats en nombre per viatge.

 

Regular l’accés dels propietaris amb gossos en espais públics de l'administració i incentivar els seu accés en els establiments privats.

 

Ampliar les zones on els gossos puguin fer les seves necessitats i dur-ne a terme una neteja adequada.

 

Instal·lació de més papereres per tal de dipositar-hi els excrements dels animals.

 

Adaptar les fonts de la ciutat per tal que tinguin un abeurador per a gossos.

 

Oferir en els menjadors de centres educatius públics dietes veganes i vegetarianes, a petició particular dels pares.

 

Reconversió de les parades que venen animals vius als mercats instal·lats en el terme municipal i prohibició de la venda d'animals a la via pública.

 

Prohibició de l'ús d'animals en espectacles i/o atraccions en el terme municipal, amb l’excepció dels estrictament tradicionals (“Tres Tombs” i actes de Festa Major ja implantats).

 

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

I understand